все пак

все пак нека бъдем грамотни - смешно е в красиво направеното поле и сериозния изглед на страницата, където е написано прекрасно изказване на Макс Фриш, да не се знае как се изписва думата "сваТба"
 
отново и отново ще дърпам ушите на: Стефан Минчев (администриране и програмиране) Емилиян Балкански (php програмиране) Поздрави!Атанас
 
 

Назад


B
G
t
o
p
.
net