Публика

Тишината е липса на аплодисменти. Това не можа да простиш на Гундеров. Той ги има и ще ги има.
 
.......
 
 

Назад


B
G
t
o
p
.
net