Apollon.blog.bg

Една мисъл се запечати в мен , изказана от актьора - тази, как човек да променя обстоятелствата, вместо те да променят него самия - чудесно прозрение от гледището за консервативната природа у човека и от позициите на Сократ. Имам една препоръка - писаното слово на твореца да следва в сайта като река написана от началото до края като река. Така човек ще може да види докъде е стигнала природата на реката и да я оцени по достойнство.
 
когато открием истинският извор,ще потече реката...
 
 

Назад


B
G
t
o
p
.
net