:)

Току що прочетох думите Ви за Леон Даниел, Краси Спасов, Маргарита Младенова... Искам да ви благодаря от сърце за споделеното и подареното! Наистина, имала съм нужда от тези текстове. И все още имам. Подействаха ми много емоционално. Благодаря Ви! Весел, топъл и сладък Май!е
 
Емоцията е смислена, когато е взаимна! Благодаря Ви!
 
 

Назад


B
G
t
o
p
.
net