Р–Рё

Трудно е страшно да бъдеш себе си. Понякога животът ни минава в безплодно търсене на собствената ни същност и рядко получаваме помощ от някой. След като прочетох монолога на Федя, мисля, че въпреки страха му от личните му демони, е успял да ги примири донякъде и може да обича.
 
"За да можем да живеем и творим,трябва да приемем себе си.За да имаме шанс обаче да приемем себе си,необходим е някой друг,който може да ни приема.Да не бъдеш разделен-това в крайна сметка означава да приемеш себе си.Да не бъдеш разделен-това не е само творческото начало у актьора,но също и началото на живота,възможната цялост"-Й.Гротовски. Федя вече е малко по-спокоен, Жи...Желая го и на теб! Атанас
 
 

Назад


B
G
t
o
p
.
net